Хат1

Прот1

«Тәрбие және білім» - «Саналы азамат» кіші бағдарламасын іске асыру шегіндегі «Қазақ өнерінің қайнар бұлағы» музыкалық қонақжайлығы

Ұлт көшбасшысы Н.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы ұлттық тарихты тереңірек ашуға және түсінуге көмек береді. Ал  «Дала фольклорының антологиясы» және «Ұлы даланың ежелгі мағынасы» жинағын жасау қазақтың музыкалық ақындық мәдениетін бұдан да жарығырақ, жоғары, заманауи әлемдік деңгейге шығара алады. «Дала фольклорының антологиясына» Ұлы дала мұрагерлерінің өткен мың жылдықтағы ең үздік халық шығармашылық үлгілері -дәстүрлі қазақ музыкалық аспаптарына: қобыз, домбыра, сыбызғы, сазсырнай және т.б. арналған ертегілер, аңыздар, болған оқиғалар, эпостар, маңызды шығармалар жинақтары енеді.

Жастарды Қазақстан Республикасының ұлттық құндылықтарына топтау, вокалдық және аспаптық өнерді әйгілеу мақсатында 2019 жылдың 11 наурыз күнінде «Рудный қалалық музыкалық колледжі» КМҚК«Қазақ өнерінің қайнар бұлағы» музыкалық қонақжайлығын өткізді.

Музыкалық қонайжайлықтың мақсаты:

       РМК студенттерін анықтау, қолдау және марапаттау;

       студент жастардың әлеуметтік белсенділігін дамыту, өздігінше іске асыруы мен әлеуетін ашу үшін жағдайй жасау;

       зияткерлік және кәсіби сипаттамалары айқын көрінетін үздік студенттерді анықтау және таңдау;

–кадрлық қордың тиімді дайындау жүйесін қалыптастыру

«Қазақ өнерінің қайнар бұлағы» музыкалық қонақжайлығында келесі номерлар тыңдалынды:

1. Н.Тілендиев. Жекпе-жек – орындайтын 4 курс студеннтердің «Қос ішек» қазақ ұлттық ансамблі.

   3. Еркін Бағдаулет Қазаңғап – күй шақырғыш Ақжелені

         4. Құрманғазы. Терісқақпай, орындайтын Ермек Қазмұхамбетов.

         5. Құрманғазы. Байжұма, орындайтын Рустам Сеилханов.

         6. Құрманғазы. Кызыл кайын-серпер, орындайтын 2 курс студенттері қазақ ұлттық ансамблі, жетекші Азамат Мензарипов.

  1. Құрмангазы. Серпер.

Дирижер4 курстың студентіЕркін Багдаулет

8. Владимир Питерцев. Абай толғауы.

Дирижер4 курстың студенті- Ермек Казмухамбетов.

9.Бахытжан Байкадамов. «Су тасушы қыз»

Солисттер: Мейримхан Назарханов, Ибрахим Даулетов, Ербол Альмухан. Дирижер Аслан Утебаев

10. К. Ахмедьяров «Кос басар» .

Дирижер4 курстың студенті- Арынгазы Изтелеуов.

          11.Тоғжан Жахин «Бабалар мекен – Алтай»

Дирижер4 курстың студенті4 курса Исмагулова Гүлжанат

        12. Греческая «Оп-па!»

Дирижер Аслан Утебаев

         13.Есиркен Аружан «Сузге сулу»

14.Атам Оганбаев. Марш Батой. Солисттер: Мурат Хамитов, Ыбырай Есжанов

15. «Күй-тартыс» - орындайтын 4 курс студеннтердің «Қос ішек» қазақ ұлттық ансамблі.

16. Н. Тлендиев «Өз елім»

Солист: Мейримхан Назарханов

«Қазақ өнерінің қайнар бұлағы» музыкалық қонақжайлығы жергілікті ақпарат құралдарында жарияланды. «Рудненский рабочий», «Магнетит» газеттерінде мақала жазылынды. КМҚК «Рудный музыкалық колледж» сайтында ақпарат ұсынылынды.

Музыкальная гостинная

«Живой родник музыки народов Казахстана»

в рамках реализации подпрограммы

«Тәрбие және білім» - «Саналы азамат»

в КГКП «Рудненский музыкальный колледж», г. Рудный

 

Статья Лидера нации Н.Назарбаева «Семь граней Великой степи» поможет еще глубже раскрыть и понять национальную историю. А создание «Антологии степного фольклора» и сборника «Древние мотивы Великой степи» смогут еще ярче вывести казахскую музыкально-поэтическую культуру на более яркий, высокий, современный мировой уровень. В "Антологию степного фольклора" войдут лучшие образцы устного народного творчества наследников Великой степи за прошедшее тысячелетие – сказки, легенды, былины, предания, эпосы, коллекция значимых произведений, созданных для традиционных казахских музыкальных инструментов: кобыза, домбры, сыбызгы, сазсырнай и других.

В целях приобщения молодежи к национальным ценностям Республики Казахстан, пропаганды и популяризации вокального и инструментального искусства, КГКП «Рудненский музыкальный колледж» 11 марта 2019 года провел музыкальную гостиную «Живой родник музыки народов Казахстана».Участниками музыкальной гостинной стали преподаватели и студенты колледжа.

Цель музыкальной гостинной:

– выявление, поддержка и поощрение достижений студентов РМК;

– развитие социальной активности, создание условий для самореализации и раскрытия потенциала студенческой молодежи;

– выявление и отбор лучших студентов с ярко выраженными интеллектуальными и профессиональными характеристиками;

– формирование эффективной системы подготовки кадрового резерва.

         В музыкальной гостинной «Живой родник музыки народов Казахстана» прозвучали такие номера:

1. Н.Тілендиев. Жекпе-жек - ансамбль казахских народных инструментов 4 курса «Қос ішек»

   3. Еркін Багдаулет Қазаңғап – күй шақырғыш Ақжелені

        4. Құрманғазы. Терісқақпай, исполняет Ермек Қазмұхамбетов.

         5. Құрманғазы. Байжұмв, исполняет Рустам Сеилханов.

         6. Курмангазы. Кызыл кайын-серпер, исполняет ансамбль казахских народных инструментоворындайтын 2 курса, руководитель Азамат Мензарипов.

Дирижирует студент 4 курса Еркін Багдаулет

8. Владимир Питерцев. Абай толғауы.

Дирижирует студент 4 курса - Ермек Казмухамбетов.

9.Бахытжан Байкадамов. «Су тасушы қыз»

Солисты: Мейримхан Назарханов, Ибрахим Даулетов, Ербол Альмухан. Дирижер Аслан Утебаев

10. К. Ахмедьяров «Кос басар» .

Дирижирует студент 4 курса - Арынгазы Изтелеуов.

           11.Тоғжан Жахин «Бабалар мекен – Алтай»

Дирижирует стунтка 4 курса Исмагулова Гүлжанат

        12. Греческая «Оп-па!»

Дирижер Аслан Утебаев

         13.Есиркен Аружан «Сузге сулу»

14.Атам Оганбаев. Марш Батой. Солисты: Мурат Хамитов, Ыбырай Есжанов

15. «Куй-тартыс» - ансамбль казахских народных инструментов 4 курса «Қос ішек»

16. Н. Тлендиев «Өз елім»

Солист: Мейримхан Назарханов

Музыкальная гостинная «Живой родник музыки народов Казахстана» освещалась в местных средствах информации. Информация опубликована в газете «Рудненский рабочий», «Магнетит», Информация размещалась на сайте КГКП «Рудненский музыкальный колледж».

Безымянный

   

Сейчас 44 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

   
   

© КГКП "Рудненский музыкальный колледж"

г.Рудный ул. Ленина 30, тел/факс: 8 (71431) 4-53-19

эл. адрес: musikkolleg-rudny@mail.ru